Voditelji

Edukaciju SKOLA do sada je pohodilo i završilo 80 polaznika.

Voditelji navedeni na ovoj listi zalažu se za kvalitetu i profesionalnost u vođenju sistemskih konstelacija. Dolazak na listu voditelja i zadržavanje mjesta na njoj uvjetovani su ispunjavanjem kriterija kvalitete koje postavlja Institut, te urednim plaćanjem članarine i doprinosa za administriranje.

Kriterij kvalitete

Kriteriji kvalitete za voditelje uključuju pridržavanje kodeksa ponašanja (pdf) u odnosu prema klijentima, reprezentantima i vođenju u cijelosti, te stručno usavršavanje u skladu s postavljenim standardima.

Standardi će biti kontinuirano prilagođavani u skladu s razvojem sistemskih konstelacija.

Benefit za klijente: Kriteriji kvalitete se postavljaju kako bi klijenti dobili uvid i informaciju o aktivnim voditeljima sistemskih konstelacija i njihovim područjima djelovanja, te im se olakšao izbor odgovarajućeg voditelja/ice.  

Benefit za voditelje: Voditeljima, članovima Instituta, kriteriji kvalitete predstavljaju mjerilo na osnovu kojeg mogu organizirati svoje djelovanje te  daljnja usavršavanja prema standardima koje postavlja Institut.

Kriteriji kvalitete omogućuju ocjenu i procjenu profesionalnosti voditelja sistemskih konstelacija.

Bez obzira na postavljene kriterije, Kuća Dijaloga ne može garantirati da će se oni i poštivati. 

U slučaju pritužbi, iste se mogu prijaviti putem emaila na adresu kuca.dijaloga@gmail.com.